Tildeling av statlige midler

6. juli 2022

Staten bevilger 2,3 millioner til Tynset studie- og høgskolesenter til videreutvikling av studietilbudene i Nord Østerdal. Vi får innvilget begge våre søknader til HK-dir.  Dette innebærer videreutvikling av sykepleiestudiet, oppstart av bachelor i vernepleie og videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere. I tillegg skal vi få i gang fagskoletilbud innen industriell teknologi og logistikk for å heve kompetansen i regionens industribedrifter.