Til nye studenter

19. august 2020

Velkommen til oppstartswebinar i Zoom mandag 24. august kl. 10.00 til ca. 11.30.
Webinaret følges av hver enkelt student på egen PC.

Webinaret er felles for alle nye studenter på de fire studiene som tilbys i samarbeid med Studiesenteret:
• Årsstudium i bedriftsøkonomi
• Årsstudium i organisasjon og ledelse
• Påbygging i økonomi og administrasjon
• Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

I webinaret vil du møte studieveileder for de fire studiene som vil gå gjennom praktisk og nyttig informasjon for deg som ny student. Deretter vil de studieprogramansvarlige ta over og snakke litt om hvert av studiene, samt tips til studiehverdagen som nettstudent.

Du får tilgang til webinaret via denne lenken: https://inn.zoom.us/j/63615550896?pwd=T1gwQTRWNWc0TURHclBvdWU1M0pVdz09
• Dersom du får spørsmål om å skrive inn passord er dette: 438124
• Får du problemer med å komme inn i webinaret på mandag, kontakt Brukerstøtte for veileding: E-post: brukerstotte@inn.no, Telefon: 624 30 003

Vel møtt!
NB! Innen 15. september vil du motta invitasjon fra Tynset Studie- og høgskolesenter for en nærmere orientering om tilbudet du kan benytte deg av ved senteret.