TEK 17

TEK 17

TEK 17 – Inkludert kommende endringer 2023

  • Innledningsvis om TEK17
  • Når gjelder TEK17?
  • Betydningen av at TEK17 ikke følges – forskriftsmangler
  • Krav om dokumentasjon etter forskriften
  • Arbeid på eksisterende bygg og TEK17
  • Hvordan kan man oppfylle kravene i TEK17?
  • Ansvar etter forskriften
  • Endringer i kapittel 9, 14 og 17 – fra og med 1. juli 2023 – hva innebærer endringene?
  • Oppgaver (hvis tid)

 

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Mer info og påmelding