TEK 17

TEK 17

TEK 17 – Inkludert kommende endringer 2023

 • Innledningsvis om TEK17
 • Når gjelder TEK17?
 • Betydningen av at TEK17 ikke følges – forskriftsmangler
 • Krav om dokumentasjon etter forskriften
 • Arbeid på eksisterende bygg og TEK17
 • Hvordan kan man oppfylle kravene i TEK17?
 • Ansvar etter forskriften
 • Endringer i kapittel 9, 14 og 17 – fra og med 1. juli 2023 – hva innebærer endringene?
 • Oppgaver (hvis tid)

 

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Mer info og påmelding

 

NS 3420

NS 3420

Temaer i kurset

Innledningsvis om NS 3420

 • Den hierarkiske oppbyggingen av standarden
 • Beskrivelsessystemet
 • De ulike delene i standarden
 • Risikoen for manglende forståelse av NS 3420
 • Sammenhengen mellom innledende tekst og prisbærende poster
 • Krav og bestemmelser til beskrivelsestekster
 • Utarbeidelse av NS 3420-poster i en beskrivelse
 • Domstolenes bruk av NS 3420
 • Oppgaver (hvis tid)

 

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Mer info og påmelding: https://skillupnetwork.no/#/events/126

 

NS 8407 / 8417

NS 8407 / 8417

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. 

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått.

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte.

Mer info og påmelding: https://skillupnetwork.no/#/events/128

 

Digital markedsføring

Digital markedsføring

Dette er et nettstudium for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan markedsføre digitalt via sosiale medier som Facebook, Instagram og Linkedin. Du får innføring i Google, SoMe og Webutvikling.

Dette studiet tilbys som nettstudium via nki med løpende søknadsfrist og fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. TSH sine lokaler på Tynset kan benyttes.

De som melder seg på via vår hjemmeside får 25% rabatt på oppgitt pris. Ta kontakt med oss for å få «kampanjekode».

Mer info: Digital markedsføring- Nettstudier | NKI