TEK 17

TEK 17

TEK 17 – Inkludert kommende endringer 2023

 • Innledningsvis om TEK17
 • Når gjelder TEK17?
 • Betydningen av at TEK17 ikke følges – forskriftsmangler
 • Krav om dokumentasjon etter forskriften
 • Arbeid på eksisterende bygg og TEK17
 • Hvordan kan man oppfylle kravene i TEK17?
 • Ansvar etter forskriften
 • Endringer i kapittel 9, 14 og 17 – fra og med 1. juli 2023 – hva innebærer endringene?
 • Oppgaver (hvis tid)

 

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Mer info og påmelding

 

NS 3420

NS 3420

Temaer i kurset

Innledningsvis om NS 3420

 • Den hierarkiske oppbyggingen av standarden
 • Beskrivelsessystemet
 • De ulike delene i standarden
 • Risikoen for manglende forståelse av NS 3420
 • Sammenhengen mellom innledende tekst og prisbærende poster
 • Krav og bestemmelser til beskrivelsestekster
 • Utarbeidelse av NS 3420-poster i en beskrivelse
 • Domstolenes bruk av NS 3420
 • Oppgaver (hvis tid)

 

Ansvarlig kursholder: Trygve Eriksen

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Mer info og påmelding: https://skillupnetwork.no/#/events/126