heartbeat icon

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Ønsker du å komplettere din utdannelse med påbygging i regnskapsførerfag? Dette studiet passer for både studenter og yrkesaktive

Studiested

Nettbasert

Varighet

1-2 år

studiepoeng

60

Organisering

Nettbasert, deltid/heltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstart

August

Du ønsker å bli autorisert regnskapsfører eller autorisert revisor

Du ønsker en yrkesrettet utdannelse

Du ønsker kompetanse på et høyt nivå innen regnskap, revisjon og skatterett

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Regnskapsbransjen er i kontinuerlig endring og det er krav til ny og oppdatert kunnskap innen regnskapsområdet. Med en videreutdanning innen regnskap og økonomirådgivning vil du få mulighet til å komplettere annen økonomiutdannelse, samt øke din kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning.

Studiet vil også kunne tilfredsstille deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

Tar du studiet på deltid vil det være 4-5 digitale samlinger i løpet av et semester, i tillegg til oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Tynset studie- og høgskolesenter tilrettelegger for at studenter fra Fjellregionen kan bruke senterets fasiliteter til egenstudier, gruppearbeid og deltakelse på digitale samlinger og eksamen. Senteret er tilgjengelig fra kl 07 – 22:30 alle ukas 7 dager.

Dette er et nettbasert studie ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).