bulb option icon

Digitalisering og bærekraft – digital økonomi

Digitalisering for et bærekraftig næringsliv, med spesielt fokus på digital økonomi

Studiested

Nettbasert

Varighet

6 mnd

Studiepoeng

7,5

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

Utvidet til 1. sept.

Oppstart

Høsten 2021

På oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr Høgskolen Innlandet et nettbasert studium for deg som vil lære mer om digitalisering for et bærekraftig næringsliv, med spesielt fokus på digital økonomi.

I tråd med næringslivets behov har vi utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studie som vil øke bevissthet og kunnskap om digitalisering og bærekraft.  Dette vil kunne gi virksomheter et konkurransefortrinn og gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Digitalisering vil være et verktøy for effektivisering og samtidig hjelpe bedriften til å bli mer bærekraftig. Modul 2 har spesielt fokus på digital økonomi.

Studiet er på 7,5 studiepoeng og det består av tre emner som tas fortløpende i løpet av høstsemesteret. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppen er personer som er i jobb og som ønsker å øke sin og virksomhetens kompetanse innen digitalisering og bærekraft. Høgskolesenteret i Kongsvinger er oppdragsgiver. Oppdragsgiver prioriterer blant de kvalifiserte søkerne hvem som skal tilbys studieplass. Det er 30 studieplasser.

 

NB! Utvidet søknadsfrist til 1. sept.