bulb option icon

Bachelor i Nyskaping og regenerativ utvikling

Kunnskap for grøn verdiskaping og aktivt utviklingsarbeid!

Studiested

Fleksibelt, nett- og samlingsbasert

Varighet

3 år

Studiepoeng

180

Organisering

Heltid

Søknadsfrist

15. mai

Oppstart

Høsten 2021

Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling er unikt i Norge

Studiet stimulerer til nysgjerrighet, skaperglede og kreativitet

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

Leveres av 

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert studium. Studiet preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Hvert semester blir det i tillegg gjennomført 6 samlinger, som kan følges digitalt eller fysisk. Studiet gjennomføres over 3 år.

Tynset studie- og høgskolesenter (TSH) vil tilrettelegge for at studenter fra Fjellregionen kan bruke senterets fasiliteter til egenstudier, gruppearbeid og deltakelse på digitale samlinger.
Senteret er tilgjengelig fra kl 07 – 22:30 alle ukas 7 dager. Studenter som vurderer å søke studiet kan kontakte TSH for nærmere informasjon og for å få tilpasset praktiske rammer rundt gjennomføring av studiet. Dersom det blir en studentgruppe i regionen, vil vi legge forholdende til rette for en effektiv og interessant studietid.