heartbeat icon

Årsstudium i organisasjon og ledelse

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende

Studiested

Nettbasert

Varighet

1-2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Nettbasert, Deltid og Heltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstart

August

Du er interessert i mennesker og deres samspill

Du får kunnskap om ledelse ved omstilling

Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Et nettstudium for deg som ønsker en innføring i organisasjon- og ledelsesfag og HR. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling i organisasjoner.

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Tar du studiet på deltid vil det være 4-5 digitale samlinger i løpet av et semester, i tillegg til oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Tynset studie- og høgskolesenter tilrettelegger for at studenter fra Fjellregionen kan bruke senterets fasiliteter til egenstudier, gruppearbeid og deltakelse på digitale samlinger og eksamen. Senteret er tilgjengelig fra kl 07 – 22:30 alle ukas 7 dager.

Dette er et nettbasert studie ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).