heartbeat icon

Veilederutdanning for praksisveiledere
i helse- og velferdstjenesten

Ønsker du å veilede studenter i praksis? Dette studiet gjør deg i stand til å veilede og vurdere studenter i praksisstudier.

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter

Varighet

0,5 år

Studiepoeng

10

Organisering

Deltid og samlingsbasert

Søknadsfrist

Kommer

Oppstart

Mål om oppstart 2024

For deg som tar i mot praksisstudenter på eget arbeidssted

For deg som ønsker formell kompetanse i å veilede studenter i praksis

For deg som ønsker en attraktiv videreutdanning

Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr studiet som gir formell veiledningskompetanse hos praksisveiledere med ansvaret for studentveiledning og vurdering i praksisfeltet.

Studiets nivå er ett emne på masternivå, og det er derfor krav om fullført bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten. I tillegg må man ha 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger:

Målet er at både fysiske og digitale samlinger vil være på Tynset.

Kontakt oss for mer informasjon.