heartbeat icon

Veilederutdanning for praksisveiledere
i helse- og velferdstjenesten

Ønsker du å veilede studenter i praksis? Dette studiet gjør deg i stand til å veilede og vurdere studenter i praksisstudier.

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter,
rom 2118

Varighet

0,5 år

Studiepoeng

10

Organisering

Deltid og samlingsbasert

Søknadsfrist

10. april 2022

Oppstart

Mai 2022

For deg som tar i mot praksisstudenter på eget arbeidssted

For deg som ønsker formell kompetanse i å veilede studenter i praksis

For deg som ønsker en attraktiv videreutdanning

Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr studiet som gir formell veiledningskompetanse hos praksisveiledere med ansvaret for studentveiledning og vurdering i praksisfeltet.

Studiets nivå er ett emne på masternivå, og det er derfor krav om fullført bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten. I tillegg må man ha 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger:

 

Første samling uke 19: 12. og 13. mai (tor-fre), fysisk samling på TSH (2.etasje på Nord-Østerdal vgs), kl 9-15
Andre samling uke 24: 13. og 14. juni (mandag-tirsdag), digital**samling
Tredje samling* uke 36: 5. og 6. september (mandag-tirsdag), digital** samling
Fjerde samling* uke 43: 27. og 28. oktober (torsdag-fredag), fysisk samling

*Forbehold om endringer på dato for høstsamlinger.
**Det kan skje endringer på om samlingene er fysiske eller digitale, nærmere info kommer ved oppstart.

Både fysiske og digitale samlinger vil være på Tynset.

Les mer om studiets innhold

Søknadsfrist er nå forlenget til 10. april!

HINN har besluttet å forlenge søknadsfristen, da det har kommet informasjon om at mange ikke har fått søkt innen fristen.

Gå til: Søknadsweb

Velg Høgskolen Innlandet som institusjon, og logg på med ønsket innloggingsmetode.

I søknadsweb finner du riktig studie under «Betaling og oppdrag» og deretter «Fakultet for helse- og sosialvitenskap vår 2022». Du finner studiet i nedtrekkslista med søkekode 3367.

For spørsmål, ta kontakt med:
Epost: opptak@inn.no

Telefon: 624 30 004 (Telefon tid er mellom 10.00-14.00)