heartbeat icon

Påbygging i regnskap og økonomirådgivningn

Ønsker du å komplettere din utdannelse med påbygging i regnskapsførerfag? Dette studiet passer for både studenter og yrkesaktive

Studiested

Tynset

Varighet

2 år

studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2021

agsdi-arrow-right

Du ønsker å bli autorisert regnskapsfører eller autorisert revisor

agsdi-arrow-right

Du ønsker en yrkesrettet utdannelse

agsdi-arrow-right

Du ønsker kompetanse på et høyt nivå innen regnskap, revisjon og skatterett

Har du utdanning innen økonomi og administrasjon fra tidligere og ønsker fordypning innen regnskaps- og revisjonsfag, eller kanskje et Årsstudium i bedriftsøkonomi du ønsker å bygge videre mot en Bachelor i regnskapsførerfag? Da kan Påbygging i regnskapsførerfag være et steg på veien for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører eller som registrert revisor, eller for å studere videre til en mastergrad.

Studiet gir deg blant annet kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor, samt kunnskap om hvordan bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Seminarer og eksamener foregår ved Tynset Studie- og høgskolesenteret.  For egenstudier og gruppearbeid står høgskolesenteret til studentenes disposisjon.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1300 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).