gear icon

Logistikkstyring og -ledelse

Lær om hvordan en verdi- og forsyningskjede fungerer, og hvordan man forbedrer og utvikler verdi- og forsyningskjeden gjennom effektiv logistikkstyring og -ledelse.

Studiested

Nettbasert med samlinger

Varighet

11 uker

Studiepoeng

10

Organisering

Nettbasert og deltid

Søknadsfrist

11. juni

Oppstart

Uke 34

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Bli rustet i møte med ny teknologi

Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdi- og forsyningskjede fungerer, og hvordan man forbedrer og utvikler verdi- og forsyningskjeden gjennom effektiv logistikkstyring og -ledelse.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Innhold

  • Logistikkstyring i verdi- og forsyningskjeden
  • Marked og kundeorientert logistikk 
  • Innkjøp og leverandørutvikling  
  • Logistikkøkonomi 
  • Distribusjon, transport, lager og 3/4. parts logistikk. 
  • Digitalisering av verdi- og forsyningskjeden 
  • Logistikk og miljø inn mot bærekraft og sirkulærøkonomi 
  • Effektivisering av verdi- og forsyningskjeden 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. 
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1). 

 

Foto: Jan Tore Øverstad