heartbeat icon

Demens og alderspsykiatri

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Studiet skal gi deg kompetanse og gjøre deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg.

Studiested

Tynset

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

Våren 2022

Oppstart

August 2022 (uke 34)

Du ønsker etterspurt kompetanse innen eldreomsorg

Du får kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker

Du blir en viktig ressurs for både brukere og kollegaer

Etter initiativ fra Fjellregionen og Tynset studie- og høgskolesenter, har Fagskolen Innlandet vedtatt at fagskoletilbudet Demens og alderspsykiatri starter opp som et deltidsstudium i Tynset høsten 2022.

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. For deg betyr det en mer interessant og givende arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

 

Praktisk informasjon

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiedager: torsdager

Lærer: Solvor Nybakken

Semesteravgift: kr 350,-

Søknadsskjema: Last ned her

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Har du spørsmål om søknad og opptak, ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen på tlf. 61 14 54 00, eller e-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no