heartbeat icon

 Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid

Dette er et studie for helsefagarbeidere med tidligere fagskolegrad innen helsefag, og som ønsker å komme i posisjon til å ta nye oppgaver i helse- og omsorgstjenesten.

Studiested

Tynset

Varighet

2 år (deltid)

Studiepoeng

60

Organisering

Nettbasert med samlinger på Tynset

Søknadsfrist

15. mai 2024

Oppstart

13.11. 2024

Du er helsefagarbeider med fagskolegrad innen helsefag

Du blir en attraktiv arbeidstaker

Du bidrar til en bærekraftig

helsetjeneste

Hva lærer du?

Studiet består av seks emner og det vil bli mulighet for å bygge på med ytterligere 60 studiepoeng i en del to.

Følgende emner inngår i studiet:

 • Anatomi, fysiologi og sykdomslære
 • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
 • Medisinske prosedyrer
 • Medikamenthåndtering, dokumentasjon og hjemmeoppfølging
 • Instruktør- og veiledningskompetanse
 • Hovedprosjekt

Det vil i tillegg bli avholdt et digitalt obligatorisk forkurs i hygiene og smittevern.

Studiet omhandler kommunikasjon med bruker, pårørende og kollegaer på tvers av yrkesretninger. Strukturert kommunikasjon, brukermedvirkning og etiske verdier og holdninger er begreper man møter i dette studieløpet. I tillegg skal studenten styrke sin kompetanse innenfor anatomi, fysiologi, sykdomslære, observasjoner og vurderinger. Studiet vil gi deg som helsepersonell trening i ulike medisinske prosedyrer, og vil gi deg instruktør- og veiledningskompetanse. De fysiske samlingene har stort fokus på simuleringsbasert trening.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt i både kommune- og spesialisthelsetjeneste. Uansett arbeidssted vil økt kunnskap gi deg en mer interessant arbeidshverdag, og du kan mestre krevende arbeidsoppgaver på en bedre måte. Dette vil gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker og en ressursperson på din arbeidsplass.

Etter endt studie har du en høyere fagskolegrad.

Opptakskrav

For å søke dette studiet må du ha bestått en fagskolegrad innen helsefag.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Portør
 • Ambulansefagarbeider
 • Helsesekretær med to års relevant praksis

Samlingsdatoer:

13. – 15. november

15. – 17. januar

5. mars (sluttprøve anatomi/fysiologi/sykdomslære)

12. – 13. mars

24. – 25. april

27. – 28. mai

Med forbehold om endringer.