heartbeat icon

Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere og skoleledere

Studiet gir deg forståelse av hvordan den digitale utviklingen utvider og utfordrer innhold og arbeids- og vurderingsformer i dagens skole. 

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter

Varighet

1 semester

Studiepoeng

7,5

Organisering

Deltid og samlingsbasert

Søknadsfrist

4. februar 2024

Oppstart

Februar 2024

For deg som er lærer eller skoleleder i grunnskolen eller i videregående skole

For deg som vil lære mer om hvilken rolle digitale og sosiale mediers spiller i barn og unges oppvekst

For deg som ønsker en praksisnær videreutdanning

Vinteren 2024 starter Høgskolen Innlandet opp med ny videreutdanningsmodul for ansatte i skolene i Fjellregionen. Studiet er rettet mot lærere og skoleledere i grunnskole og videregående skole.

Målet er å styrke elevens grunnleggende digitale kompetanse gjennom større innsikt i egen profesjonsutøvelse og bruk av digitale løsninger.

Digitalisering og teknologisk utvikling medfører nye komplekse utfordringer og muligheter for undervisning og læring i det moderne samfunnet, blant annet med tanke på nye digitale verktøy og ressurser, vurdering, kunstig intelligens og etikk. Lærere og skoleledere er sentrale aktører i denne sammenhengen, og det er behov for å bygge kompetanse i hele sektoren for å møte samfunns- og teknologiutviklingen på en innovativ og kritisk måte.

For å være i stand til å utvikle de grunnleggende ferdighetene og fagkompetanse hos elevene må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Dette studietilbudet skal styrke sektoren med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid.

PfDK er mer enn mer grunnleggende digital innsikt og kompetanse. Emnet gir gjennom en utvidet forståelse av kompetansebegrepet en innføring i hvordan PfDK er med å skape rammene for lærerens undervisningspraksis og skoleutvikling. Det blir lagt vekt på hvordan digitalisering og teknologiutvikling preger skoleutvikling og lærerens profesjonelle utvikling, etikk, kritisk vurdering av digitale ressurser, og integrasjon av digital teknologi i undervisning.

Ved gjennomført studium vil studentene:

  • ha forståelse av hvordan den digitale utviklingen utvider og utfordrer innhold og arbeids- og vurderingsformer i dag.
  • få kunnskap om digitale og sosiale mediers rolle i barn og unges oppvekst og danningsprosesser
  • få kunnskap om hvordan digital teknologi kan bidra til å motivere og støtte elevers læringsprosess
  • få innsikt i hvordan du kan veilede elever i deltakelse og kreative prosesser i digitale medier samt utøvelse av kritisk tenkning og etisk refleksjon på digitale arenaer

 

Samlinger: Det blir en felles oppstartsamling på Hamar. Deretter blir det 4 digitale og 1 fysisk samling på Tynset. De fysiske samlingene vil ha en tidsramme på seks timer. Digitale samlinger har en varighet på tre timer, og er i hovedsak planlagt på tidlig ettermiddag. Endelige datoer og tidspunkter for samlingene vil komme før jul.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå.

Semesteravgift på ca 800 kr,-.

Les mer og søk her