Klikk her for å lese mer

Skriv inn innhold her
gear icon

Nettemner for frisørbransjen 

Jobber du i frisør- og velværebransjen? Nå kan du ta gratis nettemner innen etterspurte kompetanseområder, utviklet i samarbeid med bransjen!  

Studiested

Nettbasert 

Varighet

Fleksibelt

Studiepoeng

5 pr emne

Organisering

Nettbasert, heltid/deltid

Søknadsfrist

Løpende opptak, førstemann til mølla

Oppstart

Varierer fra emne til emne

Ønsker du kompetanse som møter dagens frisørbransje?

Emner innen bl.a. bærekraft, digital kommunikasjon, merkevarebygging og HMS

Kombiner jobb, privatliv og utdanning

Innhold

Utdanningstilbudet for deg i frisør- og velværebransjen består av tre valgfrie enkeltemner på 5 studiepoeng hver. Alle emnene er nettbaserte med fleksibel gjennomføring og gir deg tilgang på kompetanseheving tilpasset din arbeidssituasjon. 

Emnene gir deg muligheten til å øke dine ferdigheter og nøkkelkompetanse slik at du står styrket i arbeidslivet. Utdanningstilbudet er utviklet i samarbeid med bransjeprogramordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Les mer om emnene på hver emneside, her søker du også om opptak.
Emnene må gjennomføres i løpet av 2024, og vi har et begrenset antall plasser på hvert av emnene.

 

Hva lærer du?

Man kan velge følgende emner:

Hvem kan delta?

Bransjeprogrammet er åpent for alle med arbeidstilknytning til frisør- og velværebransjen, enten du er i jobb, arbeidsledig eller permittert. Ved oppstarten av studiet vil du bli bedt om å svare på om du har tilknytning til bransjen og hva som er din arbeidsstatus.

EMNENE ER GRATIS

Hvordan er studiet lagt opp?

Du velger selv om du ønsker å ta ett eller flere av disse emnene, men ett til to emner er realistisk å gjennomføre ved siden av full jobb. Nettstudiene er fleksible, og du tilpasser når du vil studere selv.

Skolen bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Ettersom dette er et nettemne forutsettes det at du har tilgang til en PC/Mac for å gjennomføre. 

 

Opptaksinformasjon

Opptakskrav
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.
Logo til Kristiania (Fagskole og Høgskole)