Klikk her for å lese mer

Skriv inn innhold her
gear icon

Natur- og kulturbasert entreprenørskap 

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Denne utdanningen legger vekt på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

Studiested

Nettbasert/Gjøvik

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Nettbasert og samlinger på deltid

Søknadsfrist

15. april 2023 (samordna opptak)

Oppstart

Høsten 2023

Kombiner jobb og utdanning

Nye muligheter med utgangspunkt i gården

Vidreutvikle dine ideer med veiledning fra fagpersoner og næringsliv

Ønsker du lære mer om natur- og kulturbasert entreprenørskap?

Studiet er utviklet i samråd med aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer av utdanningen er godt forankret i næringens behov. Organisasjonene og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter deltar også i undervisningen.

Hva lærer du?

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

  • Bedriftsutvikling
  • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er nettbasert med samlinger. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Samarbeidet med næringen er tett, og foreleserne jobber i bransjen.

 

Hva kan du bli?

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsapparatet for landbruket.

 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.
  • Eller søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor en av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Kontaktperson i Fjellregionen: 

Mette Halvorsen Hornseth
mette.hornseth@tynset.kommune.no Tlf.: 45657486