heartbeat icon

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagen

Utdanningen gir deg kompetanse i å legge til rette for utforskende og skapende lek og læring i barnehagen gjennom ulike digitale verktøy.

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter

Nettbasert

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Deltid og nettbasert

Søknadsfrist

Løpende opptak fram til studiestart

Oppstart

Uke 5, januar 2024

For deg som jobber som pedagog eller fagarbeider i barnehage.

For deg som vil lære om konkrete verktøy og metoder for å uføre arbeid med digitale verktøy i barnehagen.

For deg som ønsker en praksisnær videreutdanning.

Fagskolen Kristiania har utviklet et helt nytt videreutdanningstilbud for ansatte i barnehagen.

Gjennom denne utdanningen vil barnehageansatte få relevant kompetanse om pedagogisk arbeid med digitale verktøy i
barnehagen. De har dermed gode forutsetninger for å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn der bruk av digitale verktøy inngår som et viktig element.

Studenten vil få kompetanse om etiske problemstillinger rundt bruk av digitale verktøy og om hvordan man kan vurdere relevans og egenhet av digitale verktøy. I tillegg vil studenten få kompetanse i hvordan legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv er deltakende og
skapende gjennom ulike digitale uttrykksformer.

Oppbygging av studiet

Studiet er delt i to emner:

 • Hva innebærer digital kompetanse for barnehageansatte? Hvordan arbeide med å fremme og etablere en god digital praksis i
  barnehagen?
 • Hvordan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre digitale og analoge aktiviteter sammen med barn? Hvordan skape læringsmiljøer som stimulerer til utforskende og skapende lek og læring med digitale verktøy?

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nettbasert. Kombinasjon av selvstudier og ukentlige, nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes.
 • Undervisningen foregår på kveldstid
 • Egenarbeid, oppgaveløsing, dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen.
 • Arbeidskrav, selvtester og andre praktiske oppgaver.
 • Lokalene til Tynset studie- og høgskolesenter kan benyttes til nettbaserte samlinger.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring, herunder:

 • Generell studiekompetanse
 • Fag/svennebrev
 • Treårig yrkesfaglig opplæring

Realkompetansevurdering

Les mer og søk her

Søknadsportalen åpner igjen ca 01.09.23.