Ledige stillinger ved Tynset studie- og høgskolesenter

15. desember 2021

To ledige stillinger ved Tynset studie- og Høgskolesenter (TSH) 

Vår daglige leder gjennom 20 år går av med pensjon i løpet av våren. Samtidig vil vår prosjektleder gå inn i rollen som assisterende kommunedirektør i Tynset kommune. Det betyr at det nå er to ledige stillinger, som sammen med ansatt prosjektmedarbeider, skal få mulighet til å løfte TSH videre. 

stillingen som daglig leder vil du ha det overordnede ansvaret for driften ved TSH. Dette er en sjeldent spennende lederstilling i Fjellregionen. Arbeidssted er på Tynset, men nedslagsfeltet til TSH er i hele Fjellregionen. Du overtar ledelsen av et veldrevet studiesenter i en tid der studiesentrene har høy politisk prioritet.  

Stillingen som prosjektleder vil jobbe tett med daglig leder i utvikling av senterets studietilbud, strategiarbeid og sluttføring av pågående utviklingsprosjekt. I begge stillinger er det viktig at skape gode samarbeidsrelasjoner med universitet, høgskoler og fagskoler, samt med lokalt arbeidsliv og eierkommuner.  

Desentral høyere utdanning er i vinden som aldri før. Regjeringen Solberg kom i juni 2021 med sin strategi for desentral og fleksibel utdanning og Hurdalsplattformen til regjeringen Støre beskriver enda større ambisjoner. Samtidig er Innlandet fylkeskommune i gang med å utarbeide sin strategi for dette området. Stillingene er dermed ledig i en tid der temaet både er politisk prioritert, men også i en tid der det foregår spennende strategiprosesser det er nødvendig å delta i.  

Innlandet fylkeskommune finansierer et 3-årig utviklingsprosjekt ved TSH frem til medio 2023. Dette gjør at senteret for tiden har handlingsrom for strategisk utvikling.  

Se stillingsannonsene (prosjektleder og daglig leder) og ta gjerne kontakt med personene listet som kontaktpersoner.