heartbeat icon

Fådeltskoledidaktikk 1: Aldersblandede grupper og didaktisk arbeid 

Arbeider du ved en fådeltskole og ønsker mer kompetanse innen aldersblandede grupper og didaktisk arbeid?

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter/nettbasert

Varighet

1 semester

Studiepoeng

2,5

Organisering

Mikroemne: deltid og samlingsbasert

Søknadsfrist

  1. juli 2024

Oppstart

August 2024

For deg som arbeider i eller er interessert i aldersblandede klasser med søkelys på muligheter og utfordringer som spesielt kjennetegner denne typen klasser

Tar for seg følgende tema: Aldersblanding, fagdidaktikk – læremidler, ulike læringsarenaer, og planarbeid

For deg som ønsker en praksisnær videreutdanning

Arbeider du ved en fådeltskole og ønsker mer kompetanse innen aldersblandede grupper og didaktisk arbeid? Fådeltskoledidaktikk 1 tar for seg følgende tema: Aldersblanding, fagdidaktikk – læremidler, ulike læringsarenaer, og planarbeid

Dette emnet er for deg som arbeider i eller er interessert i aldersblandede klasser med søkelys på muligheter og utfordringer som spesielt kjennetegner denne typen klasser. Det sentrale tema i emnet vil handle om bruk av læremidler sett i sammenheng med fagdidaktiske problemstillinger og planarbeid på ulike nivå.

Beskrivelse av emnet

Gjennom refleksjon oppfordres det til å praktisere et normkritisk perspektiv i møte med ulike utfordringer i skolen/samfunnet rundt i emnet fådeltskoledidaktikk 1. Bruk av nærmiljø som læringsressurs, både stedet og uteklasserommet, vil være aktuelle læringsarena.

Det vil bli stilt spørsmål om hva vi forstår med aldersblandede klasser både ut fra utviklingspsykologi, nyere forskning og et mer erfaringsbasert ståsted. Videre vil det i emnet reflekteres over det potensialet som finnes i en aldersblandet klasse med f.eks fokus på læringsvenner og fagdidaktiske problemstillinger også i tilknytning til mulighetsrommet i læreplanen.

Lokalt læreplanarbeid med et spesielt søkelys på rullering av fagplaner vil også være en del av emnet.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet er organisert slik at undervisning og læring kan foregå på ulike læringsarena slik som forelesninger, arbeidsgrupper/workshop og diskusjonsforum på nett. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av læringsaktiviteten i emnet.

Fysiske samlinger på Tynset:

16. august 2025

29. november 2024

31. januar 2025

Digital samling:

12 september

 
Opptakskrav

For opptak kreves generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere må kunne dokumentere to års arbeidserfaring.

I tillegg må søkere dokumentere ansettelse i skole. Ansettelsesforhold dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Hvis det er flere søkere enn studieplasser rangeres kvalifiserte søknader etter søketidspunkt, under forutsetning at gyldig dokumentasjon for opptakskravet er lastet opp på søketidspunktet.

Les mer og søk her