Home Events - Tynset Studie- og høgskolesenter Tvang og makt i helse og omsorgssektoren

Tvang og makt i helse og omsorgssektoren

For å minske bruken av tvang – og for å sikre rettssikkerheten for utsatte grupper – er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig.

Kurset vil innledningsvis ta for seg samtykke som grunnleggende forutsetning for helsehjelp.

Deretter vil det bli fokusert på to hovedproblemstillinger:
• Samtykke til helsehjelp; særlig om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen, jf. pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A
• Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Innhold:
• Pasient- og bruker sin rett til informasjon og medvirkning
• Reglene om samtykke- og samtykkekompetanse
• Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A)Formål
– Vilkår
– Gjennomføring
– Krav om vedtak
– Klage
• Bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede (Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
– Formål
– Virkeområde
– Medvirkning og informasjon
– Krav til forebygging
– Vilkår og tilleggsvilkår
– Saksbehandling

FORELESER – KURT O. BJØRNNES

Han er advokat MNA og har egen praksis i Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet Fagakademiet.

Praktisk informasjon
• Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm. P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
• Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
• Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
• Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
• Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre.

  • Påmeldingsfrist: 29. september 2021

Dato

28. sep. 2021
Expired!

Tid

12:00 - 15:00

Pris

Kr 1.950,00

Mer informasjon

Påmeldingsfrist 28. Sep

Sted

På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Arrangør

Klimavennlig kompetanse
E-post
elisabeth.kalsto@tynset.kommune.no