Home Events - Tynset Studie- og høgskolesenter Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Psykisk helse og livsmestring er aktuelle tema i dagens samfunn. Stadig flere barn og unge forteller om psykiske vansker. Hvordan kan de som jobber i barnehage, skole, SFO og på fritidsarenaer legge til rette for en god psykisk helse for barn og unge?

Gjennom dette todagers kurset får du mer kunnskap på området slik at du kan bidra til god psykisk helse og livsmestring hos barn og unge på ulike arenaer. Kurset er praksisnært, og bruker eksempler og øvelser fra hverdagen i barnehage, skole, SFO og fritid.

Bakgrunn for opplæringen

I følge Regjeringen (2020) rapporterer kommuner at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring, og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta i bruk. God psykisk helse handler blant annet om opplevd livskvalitet og å ha ressurser til å håndtere hverdagslivets utfordringer, føle tilhørighet, oppleve mening, kunne utvikle seg og være i gode relasjoner. Barns rettigheter og FNs bærekraftmål er grunnleggende for folkehelsearbeidet som er rettet mot barn og unge. God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Barnehager, skoler, lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse.

Agenda

  • Hva er psykisk helse?
  • Hva fremmer god psykisk helse?
  • Hvordan kan vi gi barn og unge gode betingelser for utvikling?
  • Hva bidrar til at barn og unge får en god helse og opplever mestring?
  • Hvordan påvirkes barn og unge når omgivelsene utfordrer? Om fattigdom, sosiale problemer og barn som pårørende
  • Hvordan møter vi barn og unge som strever? Om psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge

Det legges opp til dialog, diskusjon og erfaringsutveksling.

Gjennomføring

Vi setter opp kurset både på dagtid og kveldstid slik at flest mulig får mulighet til å delta. Velg ønsket tidspunkt for begge dager i påmeldingskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist er 1. september.

Mandag 3. oktober, Kl 12-15 eller kl 17-20
Tirsdag 4. oktober, kl 12-15 eller kl 17-20

Begge kursdagene gjennomføres fysisk på Tynset. Det vil bli servert lunsj/middag i forkant av kurset og kaffe underveis.

Kurset finansieres av kommunene i Nord-Østerdal og skal være tilgjengelig for alle ansatte som jobber med barn og unge.

Kursholder Anne Stine Bakmann

Anne Stine er utdannet sosionom og har en Master i psykososialt arbeid med barn og unge. Til daglig jobber hun som pedagogisk rådgiver og er samtidig studieansvarlig for flere ulike utdanninger knyttet barn og unge ved Høgskolen i Innlandet, Elverum. Hun har lang erfaring som kursleder og foredragsholder både i og utenfor Høgskolen. Hun legger vekt på at kurset skal være praksisnært og relevant for deltakerne fra skole og barnehage, og bruker derfor mange eksempler fra praksis som en del av undervisningen.

For spørsmål, ta kontakt med Mette Halvorsen Hornseth: mette.hornseth@tynset.kommune.no

eller tlf. 957 02 759

  • Påmeldingsfrist: 1. september

Hourly Schedule

New Day

Dato

03. - 04. okt. 2022
Expired!

Sted

Tynset Studie- og høgskolesenter
Tynset Studie- og høgskolesenter
Fedraheimveien 1, 2500 Tynset

Arrangør

TSH
E-post
post@tynsetsh.no