Home Events - Tynset Studie- og høgskolesenter Kurs i plan og bygningslov – byggesaksregler 2021

Kurs i plan og bygningslov – byggesaksregler 2021

Webinar i nye byggesaksregler og sentrale regler i plan og bygningsloven

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er i stadig endring og nye endringer er vedtatt i mai 2021

Kurset gir en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler.

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart – regelverket, søknadssystem, ansvarsreglene – krav til byggetomta

 • Regelverkets oppbygging og system
 • Hva er søknadspliktig?
 • Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett
 • Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett
 • Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.
 • Klagereglene
 • Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)
 • Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.
 • Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?
 • Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.
 • Krav til byggetomta

 

II: Under byggetiden – kravene til aktørene, avfall, uavhengig kontroll, kommunens tilsyn

 • Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering
 • Avfallshåndtering
 • Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll – – når og hvordan skal dette skje?
  • Kommunens tilsyn

 

III: Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 • Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?

 

IV: Ulovlighetsoppfølging

 • I hvilken grad plikter kommunen å følge opp ulovligheter?
 • Hvordan skal dette skje?
 • Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr

 

Hvem er kurset for:

Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak.

Foredragsholder:


Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har også vært med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene, samt er også med i referansegruppen for Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av departementet.

 • Påmeldingsfrist: 2. desember

Dato

09. des. 2021
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Pris

Kr 1.950,00

Sted

På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Arrangør

Klimavennlig kompetanse
E-post
elisabeth.kalsto@tynset.kommune.no