Home Events - Tynset Studie- og høgskolesenter Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs

Sentrale temaer i kurset:
• Arbeidsmiljøloven
• Internkontrollforskriften
• Vernearbeid
• Helsefremmende arbeidsplasser
• Ergonomi
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Fysisk arbeidsmiljø
• Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
• Akan-arbeid
Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på egen arbeidsplass. Det skal innleveres en rapport over arbeidet som er gjort.

Kurset er samlingbasert.
Samling 1: 6. – 7. februar 2019.
Samling 2:  27. – 28. februar 2019.
Alle dager 08.30 – 15.00.

Påmelding innen 30. januar. Trykk HER for mer informasjon og påmelding

Kurssted er Tynset Studie- og høgskolesenter
Overføring  via videokonferanse. Dette er et samarbeid med Studiesenteret.no og Frisk3.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset andre som jobber med HMS-arbeid i bedriften, også ledere.

Kursholdere:

Ingrid Bjørnli jobber som HMS-rådgiver og leder i Frisk3 Bedriftshelsetjeneste siden 2014.
Er utdannet sykepleier ved høgskolen i Bodø, med tilleggsutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling ved universitet i Nordland, grunnkurs i bedriftshelsetjenesten ved STAMI Oslo. Tilleggsutdanning i helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved universitet i Nordland. Kurset innenfor Akan arbeid.
Jobber mest innenfor generell HMS-veileding til bedrifter, forebyggende arbeidsmiljøtiltak og helsefremmende arbeidsmiljøtiltak, arbeidsmiljø kartlegginger og innenfor Akan arbeid.

Iselind Segtnan Thoresen har arbeidet som fysioterapeut ved Frisk3 fysioterapi og manuell terapi siden 2004. Utdannet ved Skogsborgfysioterapi 2000-2004. Min kliniske hverdag består av møte med ulike typer pasienter, mange med muskel og skjelettplager som kan være arbeidsrelaterte plager.
Har i den seneste tid hatt flere oppdrag gjennom bedriftshelsetjenesten med fysiske arbeidsplasskartlegginger, og holdt foredrag i ergonomi.

Nina Mørkved jobber som psykolog, og ble utdannet fra Universitetet i Bergen i 2016. Jobber idag både som klinisk psykolog ved Helgelandssykehuset, og med en doktorgrad via Universitetet i Tromsø. Har en privat praksis, og via denne samarbeidet med Frisk 3 Bedriftshelsetjeneste siden 2016 med å tilby psykologtimer til ansatte i bedrifter og å holde kurs/undervisning.

Tore Sund er i dag yrkeshygieniker og HMS-rådgiver i eget firma med bakgrunn som sivilingeniør (NTNU, kjemi) med tilleggsutdanning som skyddsingeniør fra Sverige. Har deltatt i årlig faglig oppdatering gjennom Norsk yrkeshygienisk forening. Har arbeidet med HMS i industri, har ledet bedriftshelsetjeneste i mange år i tillegg til ledelse, utvikling og drift av miljølaboratorier. Har også drevet kursvirksomhet som en viktig del av HMS-arbeidet. Er nå HMS-rådgiver for alle typer virksomheter og yrkeshygieniker for Frisk3 Bedriftshelsetjeneste.

www.frisk3.no

Det tas forbehold om nok påmeldte.

Dato

06. - 07. feb. 2019
Expired!

Tid

08:30 - 15:00

Pris

4300,-

Mer informasjon

Les mer

Sted

Tynset Studie- og høgskolesenter
Tynset Studie- og høgskolesenter
Fedraheimveien 1, 2500 Tynset

Arrangør

TSH
E-post
post@tynsetsh.no