Bærekraftskurs

Lyst til å gjøre virksomheten din mer bærekraftig? Men usikker på hvordan man kommer i gang?

Bli med på et dagkurs i bærekraftige forretningsmodeller. Kurset fyller bærekraftsbegrepet med innhold, og gir deltagerne en innføring i ulike verktøy som kan bidra til å gjøre din virksomhet mer bærekraftig.

Bakgrunn for opplæringen: 

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar med å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette kommer til uttrykk gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger til at virksomheter tar samfunnsansvar. Forbrukere stiller i stadig større grad krav til virksomheters samfunns- og bærekraftsansvar og virksomheter ønsker selv å bidra til en bærekraftig utvikling. På samme tid er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Innhold og læringsmål i kurset:

  • -kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
  • -kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
  • -kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
  • -kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller
  • -kan anvende sine kunnskaper til å analysere en virksomhet ut fra et bærekraftsperspektiv
  • -foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
  • -kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsettinger
  • -kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

 

Undervisningsformer og gjennomføring:

Kurset tilbys fredag 27.01.2023, og gjennomføres fysisk på Tynset studie- og høgskolesenter. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det serveres lunsj.

Kursholder Vegard Herlyng

For spørsmål, ta kontakt med Mette H Hornseth:

mette.hornseth@tynset.kommune.no eller tlf. 957 02 759

  • Påmeldingsfrist: 24.januar 2023

Dato

27. jan. 2023
Expired!

Tid

09:00 - 13:30

Pris

Kr 500,00

Sted

Tynset Studie- og høgskolesenter
Tynset Studie- og høgskolesenter
Fedraheimveien 1, 2500 Tynset

Arrangør

TSH
E-post
post@tynsetsh.no