Home Events - Tynset Studie- og høgskolesenter Bærekraftige forretningsmodeller

Bærekraftige forretningsmodeller

Hvordan lage en bærekraftstrategi og fremme innovasjon i egen virksomhet?

Studier viser at bærekraftige virksomheter er mer lønnsomme! 
En skreddersydd kurspakke utviklet av Høgskolen Innlandet i samarbeid med næringslivet. Dette er en fremtidsrettet opplæring som passer for både privat og offentlig næring! Erfaring fra tidligere gjennomføringer av kurspakken er svært gode. 

Dette sier Ingvild Keller, Markedssjef i Boligpartner om kurset

«Kurset holdt høy akademisk standard, og var en vellykket blanding av teori og praksis. Her fikk vi en solid teoretisk tilnærming, sammen med verktøy for praktisk implementering i egen bedrift. Kurset gir et godt grunnlag for videre arbeid mot en mer bærekraftig forretningsmodell i egen virksomhet. Anbefales!»

Bakgrunn for opplæringen
Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. Studier viser at bærekraftige virksomheter er mer lønnsomme! 

Skreddersydd kurspakke utviklet av Høgskolen Innlandet i samarbeid med næringslivet. Dette er en fremtidsrettet opplæring som passer for både privat og offentlig næring! Erfaring fra tidligere gjennomføringer av denne kurspakken er svært gode.

Opplæringen er samlingsbasert (4×1 dag) med undervisning digitalt via videokonferanse. Dette er et tilbud uten studiepoeng. For å få fullt utbytte av kursrekken må man være til stede alle dagene.

Målgruppe
Opplæringen passer som kompetanseheving for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Det vil være en stor fordel om flere i en virksomhet deltar samtidig, da det letter forståelse og implementering i hele virksomheten.

Kursholder Erlend Aas Gulbrandsen

Erlend sluttfører i disse dager sin PhD i «Sustainable business model innovation», så han er meget oppdatert på dette framtidsrettede fagfeltet. I tillegg er Erlend kjent som en svært dyktig pedagog som evner å koble teori og praksis på en god måte.

Opptakskrav og rangering
Det anbefales at deltagere har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner og ulike typer øvelser. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det forventes videre at deltagerne jobber noe mellom samlingene.

Læringsutbytte
En kursdeltaker med fullført kvalifikasjon vil sitte igjen med følgende læringsutbytte:

(1) Grunnleggende kunnskap om bærekraft
• Bærekraftig utvikling og den triple bunnlinjen
• FNs bærekraftsmål
• Ulike perspektiver på bærekraft
• Sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
• Kjenner til konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller
• Kjenner til hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

(2) Verktøyskunnskap om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon
• Innsikt i hva bærekraftige forretningsmodeller er
• Kjennskap til og trening i bruken av et overordnet verktøy for å arbeide med å skape bærekraftige forretningsmodeller

(3) Refleksjon og utredningsarbeid rundt egen organisasjon sitt forhold til bærekraft
• Underveis i kurset vil vi gjøre øvelser der man kan analysere og vurdere forholdet ens egen organisasjon har til bærekraft, og hvordan man kan jobbe mot å bli mer bærekraftig på en lønnsom måte
• Eventuelle innleveringsoppgaver kan skrives om egen organisasjon, og disse innleveringsoppgavene vil da utgjøre en utmerket start på et utredningsarbeid som kan munne ut i en praktisk og konkret bærekraftstrategi for organisasjonen

Praktisk informasjon
• Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
• P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
• Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
• Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
• Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
• Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre.

Kursmateriell

Kursdatoer:
08/04: kl. 09:00 – 15:00
15/04: kl. 09:00 – 15:00
29/04: kl. 09:00 – 15:00
05/05: kl. 09:00 – 15:00

  • Påmeldingsfrist: 20. mars

Dato

08. apr. 2021 - 05. mai. 2021
Expired!

Tid

09:00 - 15:00

Pris

Kr 8.450,00

Sted

På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Arrangør

Klimavennlig kompetanse
E-post
elisabeth.kalsto@tynset.kommune.no