Klikk her for å lese mer

Skriv inn innhold her
gear icon

Entreprenørskap 

Har du en forretningsidé og ønsker å starte virksomhet, eller ønsker du å forstå entreprenørtanken i virksomheten din?

Studiested

Nettbasert med samlinger på Tynset/Gjøvik

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5

Organisering

Nettbasert og samlinger på deltid

Søknadsfrist

22. mars 24

Oppstart

18. april 24

Ønsker du kompetanse som møter det store behovet for nye løsninger i et mer bærekraftig og konkurransepreget samfunn?

Modulen Entreprenørskap tar kort og direkte for seg hvordan du starter en virksomhet, og faktisk lykkes

Kombiner jobb, privatliv og utdanning

Innhold

Entreprenørskap handler om å starte en virksomhet. Det kan være nye produkter, prosesser, tjenester eller forretningsmodeller. Entreprenørskap kan også gjøres vellykket uten å være basert på en enkelt god idé, kun være en sterk tro på å kunne gjøre det bedre enn eksisterende virksomheter. Entreprenørskap kan gjøres av en person, eller en gruppe, eller fra eksisterende virksomhet.

Det er mange drivkrefter som fører til behovet og ønsket om å etablere en bedrift.

Entreprenørskap brukt riktig er viktig for samfunnet.  Det kan bidra til nyskaping, effektivitet, økt konkurranse og endringene kan bidra til fornyelse innen bærekraft, sirkulær økonomi og grønt skifte.

I modulen kan du ta med deg en egen idé, en gruppes idé, eller får utlevert en idé og en case.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

 • Idéutviklingsprosessen   
 • Bedriftsetablering                               
 • Bygge virksomhet                                   

Du får kunnskap om ulike typer virksomheter, formaliteter og krav og hvordan bedrifter etableres. Du vil se at det å etablere en virksomhet er enkelt, men å lykkes krever mer. Du får kunnskap om finansieringsmuligheter og det mest vesentlige av krav til å drive virksomhet etter etablering.

Du får kunnskap om hvordan du kan bygge en virksomhet, prosessene og arbeidsrommet. Du får forståelse for hvor viktig det er å kjenne egne drivkrefter og motivasjon, men at det også er like viktig å forstå motivasjon til medarbeidere og partnere.

Hva kan du bli?

Du kan bli entreprenør alene, eller i en gruppe med samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere kan være fagpersoner som fyller ut dine evner, eksisterende virksomheter, investorer eller venner og familie. Du kan bli en verdifull ansatt i en bedrift. En ansatt som forstår hva som kreves og en ansatt som tar initiativ, en nøkkel person for vekst. Du kan få realisert dine egne behov for det som driver entreprenørskap.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Datoer for samlinger på Gjøvik/Tynset

Det gjennomføres to studentsamlinger på dagtid:

 • Samling 1: 18. april. Denne samlingen foregår på den nyåpnede innovasjons laben på Gjøvik.
 • Samling 2: 3., 4. og 5. juni. Denne samlingen forgår på Tynset.

Mellom samlingene vil det være felles Teams-undervisning på torsdager (ikke full dag, tidspunkt kommer) i uke 17 – t.o.m. 21. Det er mulighet for å følge Teams-undervisningen samlet som en klasse hos oss på studie- og høgskolesenteret.

STUDIET ER GRATIS

 

Opptakskrav

 • 1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

  Eller:

  2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

  Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.