world icon

Databaser

Data er overalt, og mye av dataene lagres i databaser. Hvis du skal jobbe med informasjonsteknologi, er sjansen stor for at du vil jobbe med databaser.

Studiested

Nettbasert med samlinger på Tynset

Varighet

1/2 år

Studiepoeng

7,5

Organisering

Nettbasert med 3 samlinger på Tynset

Søknadsfrist

28.01.2024

Oppstart

01.02.2024

Emnet inngår i årsenhet informasjonsteknologi. Vi vil fremover tilby flere emner i denne årsenheten.

For deg som ønsker oppdatert IT-kompetanse på bachelornivå.

Studiet kan kombineres med jobb og privatliv.

Innhold

I dette emnet vil dyktige fagfolk lære deg å modellere og strukturere data i såkalte relasjonsdatabaser. Du får god øvelse i å lage god databasedesign, legge inn data, og hente ut variert, sammensatt informasjon fra databaser. Dette gir deg god, praktisk kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.

Studiet leveres av Høgskolen Kristiania. 

 

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet vil du kjenne godt til hva en relasjonsdatabase er og hva den kan brukes til. Du kan modellere og strukturere data, opprette tabeller, legge inn data, koble tabeller, hente ut data, og endre data ved hjelp av SQL-spørringer. Du kan utvikle en ER-modell fra kravspesifikasjon til ferdig database, og bruke prinsipper for godt databasedesign, så som normalisering og nøkkelbruk.

 

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Datoer for samlinger på Tynset

Det gjennomføres tre studentsamlinger på dagtid:

 • Samling 1: mandag 5. februar
 • Samling 2: mandag 8. april
 • Samling 3: mandag 27. mai

Hold av kl. 9–16, men merk at noen av samlingene vil bli kortere. Endelige tidspunkter kommer senere. Samlingene er ikke obligatoriske, men anbefales sterkt. De vil øke forståelsen for faget og sette deg i bedre stand til å gjennomføre innsendingsoppgaven. De gir deg også en mulighet til å knytte kontakter, diskutere fagstoffet med andre, og samarbeide på tvers.

I tillegg til samlingene på studiesenteret, kan du gratis benytte deg av Tynset Makerspace som en arbeidsplass gjennom studiene. Tynset Makerspace er et åpent og sosialt samlingsted for teknologi og kreative prosjekter, og gir studentene tilgang på software, datautstyr og materiell som hører til emnet. Her kan man også få hjelp av andre brukere av verkstedet.

Prisinformasjon

Pris: 5 500 Kr. Oppgi følgende tilbudskode når du søker: Tynset50.

Her kan du lese om mulighetene til å søke lån og stipend hos Lånekassen. 

 

Andre emner i årsenheten i Informasjonsteknologi:

 1. Introduksjon til programmering (7,5 studiepoeng): I dette emnet lærer du grunnleggende programmering. Ved å lage små applikasjoner for nettsider i språket JavaScript lærer du grunnleggende konsepter og teknikker som er overførbare til andre programmeringsspråk.
 2. Digital teknologi (7,5 studiepoeng): Emnet ruster deg til å bruke digital teknologi effektivt. Du lærer hvordan datamaskiner fungerer og håndterer informasjon på ulike nivåer, hvordan datamaskiner kobles sammen i nettverk, og hvordan du kan feilsøke problemer som oppstår.
 3. Kreativt webprosjekt (7,5 studiepoeng): I dette emnet vil du, gjennom å jobbe med et eget prosjekt, lære om å jobbe med utviklingsprosjekter. Du lærer relevante teknikker og metoder, og settes i stand til å reflektere over både valg av IT-løsninger og gruppeprosesser i et team.
 4. Informasjonssikkerhet (7,5 studiepoeng): I dette emnet lærer du grunnleggende konsepter innen informasjonssikkerhet og personvern. Du lærer hvordan du utfører en risikoanalyse, reflekterer over sikkerhetsaspekter ved nett-adferd, og sikrer maskiner og nettverk mot relevante trusler.
 5. Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 studiepoeng): Etikk, samfunnsansvar og bærekraft er viktig for omdømme, lønnsomhet og sosiale og miljømessige resultater. Emnet gir en grunnleggende innføring i problemstillinger, teori og verktøy innen disse områdene.
 6. Objektorientert programmering (15 studiepoeng): Emnet gir en grundig innføring i objektorientert programmering. Dette gir deg nøkkelkompetanse i å bidra til å utvikle store og komplekse systemer, på en måte som gjør systemene enkle å vedlikeholde og utvide.

Disse emnene vil fremover tilbys hos oss!