heartbeat icon

Bærekraftig utvikling i barnehagen

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan skape bærekraftige læringsprosesser og lekearenaer som oppfordrer til engasjement og utforskertrang hos barn – og som lærer dem å reflektere og handle etisk og miljøbevisst.

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter

Nettbasert

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Deltid og nettbasert

Søknadsfrist

Løpende opptak fram til studiestart

Oppstart

Uke 5, januar 2024

For deg som jobber som pedagog eller fagarbeider i barnehagen.

For deg som vil lære hvordan man kan jobbe med bærekraft gjennom lek og læring i barnehagen.

For deg som ønsker en praksisnær videreutdanning.

Fagskolen Kristiania har utviklet et helt nytt videreutdanningstilbud for ansatte i barnehage.

Studentene vil få kompetanse om pedagogisk arbeid med bærekraft i barnehagen.

Hvordan legge til rette for at barn utvikler grunnleggende verdier og holdninger, og etablererer handlingsmønstre og vaner som fremmer et mer bærekraftig samfunn?

Studenten vil lære hvordan man skape lek -og læringsarenaer for å reflektere og handle etisk og miljøbevisst, vise solidaritet og ta veloverveide valg sammen med barn.

I tillegg vil studenten få kompetanse om hvordan legge til rette for lek -og læringsprosesser som oppfordrer til engasjement og utforskertrang hos barn i et bærekraftig perspektiv.

Studiet er i tråd med Rammeplanens føringer for arbeid med bærekraft i barnehagen.

Oppbygging av studiet

Studiet er delt i to emner:

  • Bærekraftskompetanse i barnehagen
  • Bærekraftige læringsprosesser og lekearenaer

Arbeids- og undervisningsformer

  • Nettbasert. Kombinasjon av selvstudier og ukentlige, nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes.
  • Undervisningen foregår på kveldstid
  • Egenarbeid, oppgaveløsing, dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen.
  • Arbeidskrav, selvtester og andre praktiske oppgaver.
  • Lokalene til Tynset studie- og høgskolesenter kan benyttes til nettbaserte samlinger.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring, herunder:

  • Generell studiekompetanse
  • Fag/svennebrev
  • Treårig yrkesfaglig opplæring

Realkompetansevurdering

Les mer og søk her