heartbeat icon

Algoritmisk tenkning og programmering for lærere

Studiet gir deg en innføring i relevante programmeringsspråk og hvordan algoritmisk tenkning og utforskning kan gjøres i ulike fag.

Studiested

Tynset studie- og høgskolesenter

Varighet

1 semester

Studiepoeng

7,5

Organisering

Deltid og samlingsbasert

Søknadsfrist

18. juni 2023

Oppstart

September 2023

For deg som underviser på 5.-10.trinn

For deg som ønsker å vite mer om hvordan man kan bruke programmering og algoritmisk tenkning i problemløsning.

For deg som ønsker en praksisnær videreutdanning.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har utviklet et helt nytt videreutdanningstilbud for lærere på  5.-10.trinn.

Emnet gir utvidet begrepsforståelse av programmeringsbegrepene løkker, variabler, betingelser og funksjoner. Du vil få en innføring i grunnleggende programmering og algoritmisk tenkning som problemløsningsprosess.

Tilbudet skal styrke skolene med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid.

Fysiske og digitale samlinger vil være på Tynset.

Arbeids- og undervisningsformer

  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Studentpresentasjoner
  • Selvstudium og mellomarbeider
  • Refleksjonsnotater
  • Veiledning
  • Bruk av læringsplattformen Canvas
  • Bruk av andre digitale verktøy i undervisning og studentenes læringsarbeid

Praksis

Praksis er integrert i studiet og utføres på egen arbeidsplass.

Opptakskrav

Lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 5.-10.trinn.

 

Semesteravgift på ca 800 kr,-.

Les mer og søk her