heartbeat icon

Veiledning i interkulturelt perspektiv

Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.

Studiested

Nettbasert

Varighet

1/2 år

Studiepoeng

5

Organisering

Deltid og nettbasert

Søknadsfrist

15. november 23

Oppstart

Vårsemesteret 2024

For deg som ønsker kompetanse på veiledning i en tverrkulturell kontekst

Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid.

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

I samarbeid med SkillUp Network har vi gleden av å tilby nettstudie i Veiledning i interkulturelt perspektiv.

Beskrivelse av studiet

Sentrale innholdskomponenter i studiet er ulike veiledningsteorier og metoder, kommunikasjon, relasjon, kulturforståelse og kompetanseutvikling. Det teoretiske og praktiske fundamentet i veiledning tar utgangspunkt i humanistisk tradisjon, konfluent pedagogikk, gestaltteori, personsentrert teori og kognitiv teori. Grunnleggende begreper innen veiledningspedagogikken kombineres med praktiske veiledningsøvelser, med engelsk som språk, deltakerne imellom. Refleksjon og bevisstgjøring av veileders rolle, funksjon, verdier og holdninger i et tverrkulturelt perspektiv vektlegges i studiet.

Praktisk informasjon

Dette er et nettbasert studie ved Nord Universitet.

Tynset studie- og høgskolesenter legger til rette for at en gruppe studenter som følger dette studiet kan samles i Fjellregionen for å følge nettundervisning og samarbeide i studiet. 

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, Yrkesfaglig veiledning 1 eller annet veiledningsstudium med minimum 10 studiepoeng. Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterløp.

 

Logo Nord Universitet
Logo SkillUp Network