heartbeat icon

Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Vil du utgjøre en forskjell i fremtidens helse-Norge? Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap med vekt på psykisk helse

Studiested

Tynset

Varighet

2 år 

studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2019

agsdi-arrow-right

Du vil arbeide med eldre mennesker

agsdi-arrow-right

Du vil være med å forme helsetjeneste- og omsorgstilbudet til eldre

agsdi-arrow-right

Det er økt behov for kvalifisert personell innen fagområdet

Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt. Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet.   

Utdanningen er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning.

Studiet har en erfaringsbasert profil som ivaretas ved hjelp av praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap. Det legges vekt på at eksemplene belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år, med desentrale samlinger. Hvert semester har to samlinger á to dager hvorav én samling foregår på Campus Elverum og den andre samlingen foregår på Tynset studieåret 2018/19. Kan kombineres med jobb.