heartbeat icon

Påbygning i økonomi og administrasjon

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver

Studiested

Tynset

Varighet

2 år

studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2021

agsdi-arrow-right

Du ønsker å bygge videre på den kompetansen du allerede har innen økonomiske og administrative fag

agsdi-arrow-right

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

agsdi-arrow-right

Du ønsker et fleksibelt nettbasert studium

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt studiet for nettopp deg som er i jobb.
Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i Bachelor i økonomi og administrasjon og i Bachelor i regnskapsførerfag. Studiet kan også sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi utgjøre fordypning i en fri bachelorgrad.

Seminarer og eksamener foregår ved Tynset Studie- og høgskolesenteret.  For egenstudier og gruppearbeid står høgskolesenteret til studentenes disposisjon.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1300 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).