gear icon

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Studiested

Gjøvik/Fjellregionen

Varighet

14 uker

Studiepoeng

10 stp

Organisering

Nettbasert med samlinger

Studiet er gratis

Søknadsfrist

30.03. 2023

Oppstart

Uke 15, 2023

Korte og spissede utdanninger

Ta utdanning samtidig som du er i full jobb

Bli rustet i møte med ny teknologi

Vil du lære mer om ulike råvarer og trematerialer, produksjonsmetoder, kvalitetskontroll, bærekraft og robusthet i trevarebransjen?

Fagskolen Innlandet tilbyr korte moduler som kan kombineres med jobb og utvides og bygges på etter eget ønske. Denne modulen går inn i Industri 5.0 – modulutdanninger for fremtidsrettet industri. 

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Bærekraft i industri 5.0 i trevarebransjen
  • Trevarebransjens bakgrunn, historie og prosessene fra håndtverkt til industri 5.0
  • Råvarer, materialtyper og bruksområder
  • Sentrale HMS fokusområder i trevarebransjen
  • Merking/dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering for materialer og produkter i trevarebransjen
  • Produksjonsmetoder, verktøy og utstyr
  • Kvalitetskontroll i hele prosessen, fra innkjøp til produkt ferdig levert og/eller montert hos kunde
  • Produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi
  • Teknologi og digitale verktøy for trevarebransjen

Du lærer å reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Du lærer også å planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver/prosjekter alene og som deltaker i en gruppe

Hva kan du bli?

Denne modulutdanningen er en av flere moduler som egner seg først og fremst for deg som allerede jobber i norsk trevarebransje. Dette er bedrifter som produserer enten dører, vinduer, innredninger eller trapper. Modulen vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 10 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

 

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Kontaktperson i Fjellregionen: 

Kari Larsson Finstad
kari.larsson.finstad@tynset.kommune.no Tlf.: 45657486