heartbeat icon

Innkjøpsledelse

Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. Innkjøpsledelse gir en innføring i sentrale emner i anskaffelsesprosessen.

Studiested

Tynset

Varighet

1 år

studiepoeng

30

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

1. juli / 15.nov.

Oppstart

Høst 2019/ Vår 2020

agsdi-arrow-right

Du er interessert i mennesker og deres samspill

agsdi-arrow-right

Du får kunnskap om forhandlingspsykologi og beslutningstaking

agsdi-arrow-right

Du ønsker innsikt i behovsanalyse og kjøps-kontraktsatferd

Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens økonomiske resultater. Innkjøpsledelse gir en innføring i sentrale emner i anskaffelsesprosessen.

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. Det er også mulig å følge dette studiet sammen med medstudenter på et lokalt studiesenter.

Programmet består av følgende kurs:
(som kan tas samlet eller ett for ett)

Kjøps-kontraktsatferd
Purchasing and contract behavior (ØKO 1450)
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 01.07.2019

Forhandlingspsykologi og beslutningstaking
Psychology of Negotiation and Decision Making (ØKO 1440)
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 01.07.2019

Behovsanalyse
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 15.11.2019

Innkjøpsledelse
Delemne 7,5 SP
Søknadsfrist 15.11.2019

  • 30 studiepoeng / 2 semestre (delemner a 7,5 sp kan tas hver for seg)
  • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå