Idrett

Bachelor i idrett, spesialisering i trenerrollen

Studiested

Fleksibelt, nett- og samlingsbasert

Varighet

4 år 

Studiepoeng

180

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstart

August

For deg som har interesse for idrett og trenerrollen

For deg som er trener i dag og ønsker å studere ved siden av

For deg som ønsker å ta en utdanning – uten å måtte reise bort

Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr i samarbeid med den organiserte idretten en nett- og samlingsbasert Bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Det innebærer et spennende møte mellom akademia og praksisfeltet som vil utstyre fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studenten fordyper seg i en valgt idrett som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og får kompetanse til å arbeide som trener på de fleste nivåer i idretten.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Studiet preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Hvert semester blir det i tillegg gjennomført minimum én obligatorisk samling, enten digital eller fysisk. Studiet gjennomføres over 4 år.

Tynset studie- og høgskolesenter (TSH) vil tilrettelegge for at studenter fra Fjellregionen kan bruke senterets fasiliteter til egenstudier, gruppearbeid og deltakelse på digitale samlinger.
Senteret er tilgjengelig fra kl 07 – 22:30 alle ukas 7 dager. Studenter som vurderer å søke studiet kan kontakte TSH for veiledning og bistand til etablering av praksisavtale, og for å få tilpasset praktiske rammer rundt gjennomføring av studiet. Dersom det blir en større studentgruppe i regionen, vil vi legge forholdende til rette for en effektiv og interessant studietid.