people icon

Barn med særskilte behov

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov skal bidra til å styrke din fagkompetanse, slik at du står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Studiested

Nettbasert

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

Ingen

Oppstart

Uke 35

Med denne utdanningen vil du bli en ettertraktet og reflektert yrkesutøver med høy etisk forståelse i ditt arbeid med barn og ung

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling

Du får faglig påfyll i din hverdag i barnehagen

Dette nettstudiet leveres av Fagskolen Kristiania. Tynset studie- og høgskolesenter vil ved tilstrekkelig mange deltakere legge til rette for lokale studiesamlinger. Studenter vil også få gratis tilgang til TSH sine lokaler.

I  barnehagen skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. I løpet av studiet vil du lære om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil få en innføring i pedagogiske og didaktiske metoder, samt prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som påvirker barns læring. Utdanningen gjennomføres over fire semestre på deltid, og består av følgende emner:

  • Felles grunnlag for oppvekstfag
  • Pedagogikk og didaktikk
  • Barn og unge med særskilte behov
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Praksis
  • Fordypningsoppgave

Kort om undervisningsopplegget:

Studiet er nettbasert, og hele klassen starter samtidig. Du vil være en del av et klassemiljø og bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Ukentlige nettsamlinger foregår enten på mandag, tirsdag eller onsdag etter kl.17. Konkret dag og klokkeslett vil du kunne se i læringsplattformen Canvas i forkant av studiestart. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Generell informasjon om praksis:

Studentene skal i andre studieår gjennomføre en 8-ukers sammenhengende praksisperiode.

Praksisperioden gjennomføres umiddelbart etter emne fire på andre studieår, 3. semester. Praksisperioden er obligatorisk og skal gjennomføres med 300 praksistimer (tilsvarende 100% stilling) på egen arbeidsplass. Praksis må være gjennomført i henhold til studiets rammer. Ved fravær som overstiger 10 %, må hele praksisperioden tas på nytt ved neste mulighet. Praksisperioden avsluttes med en obligatorisk praksisoppgave. Praksis gjennomføres i samme periode for alle studenter, da dette studiet har fast studieprogresjon.