sao warehouse

Bachelor i Nyskaping og samfunnsutvikling 

Ønsker du en bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling hvor du får omfattende og handlingsrettet kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endres nedenfra

Studiested

Tynset

Varighet

3-6 år 

studiepoeng

180

Organisering

Heltid/Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2019

agsdi-arrow-right

Du får kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping

agsdi-arrow-right

Lær deg å se med nye øyne på ressursene vi har rundt oss

agsdi-arrow-right

Gir et relevant og spisset utdanningstilbud

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får du omfattande og handlingsrettet kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endres nedenfra.

Du lærer å se med nye øyne på ressursene rundt deg; de menneskelige, de naturbaserte, de kulturelle, de sosiale og økonomiske. Du lærer å ta i bruk ressursene på nye måter slik at du aktivt kan være utvikler og pådriver i forhold til egen livssituasjon og eget miljø.

Studiet vil gi grunnleggende og handlingsrettet kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping både i lokal, regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt. Studiet stimulerer til skaperglede, kreativitet og entreprenørskap, og legger derfor også opp til samarbeid med forvaltning, nærings- og organisasjonsliv.

NB! For å søke på dette studiet må du søke gjennom en lokal søknadsweb.