heartbeat icon

Årsstudium i organisasjon og ledelse

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende

Studiested

Tynset

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Nettbasert og Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2021

agsdi-arrow-right

Du er interessert i mennesker og deres samspill

agsdi-arrow-right

Du får kunnskap om ledelse ved omstilling

agsdi-arrow-right

Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet.

Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad. 

Seminarer og eksamener kan foregå ved Tynset Studie- og høgskolesenter. Likeledes står høgskolesenteret til studentenes disposisjon for egenstudier og gruppearbeid.  Det tas forbehold om endringer av ovennevnte knyttet til evt. smitteverntiltak.  

Kostnader: Semesteravgift (kr 750/790), eksamensavgift (1500 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).