heartbeat icon

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå

Studiested

Tynset

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15. april ! 

Oppstart

Høsten 2020

agsdi-arrow-right

Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon

agsdi-arrow-right

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

agsdi-arrow-right

Et godt utgangspunkt for videre studier

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad. Årsstudium i bedriftsøkonomi er, under visse forutsetninger om valgfag, sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon.

Seminarer og eksamener foregår ved Tynset Studie- og høgskolesenteret.  For egenstudier og gruppearbeid står høgskolesenteret til studentenes disposisjon.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1300 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).