people icon
Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Ønsker du å vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna?

Studiested

Nettbasert

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

Ingen

Oppstart

Uke 35

Du får kunnskap om de yngste barnas særegenheter.

Du ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.

Du får faglig påfyll i din hverdag i barnehagen

Dette nettstudiet leveres av Fagskolen Kristiania. Tynset studie- og høgskolesenter vil ved tilstrekkelig mange deltakere legge til rette for lokale studiesamlinger. Studenter vil også få gratis tilgang til TSH sine lokaler.

Dette studiet er for ansatte i barnehagen som ønsker å heve sin kompetanse på arbeid med de yngste barna. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.

Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Kort om undervisningsopplegget:

Studiet er nettbasert, og hele klassen starter samtidig. Du vil være en del av et klassemiljø og bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Ukentlige nettsamlinger foregår enten på mandag, tirsdag eller onsdag etter kl.17. Konkret dag og klokkeslett vil du kunne se i læringsplattformen Canvas i forkant av studiestart. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Generell informasjon om praksis:

Studentene skal i andre studieår gjennomføre en 8-ukers sammenhengende praksisperiode.

Praksisperioden gjennomføres umiddelbart etter emne fire på andre studieår, 3. semester. Praksisperioden er obligatorisk og skal gjennomføres med 300 praksistimer (tilsvarende 100% stilling) på egen arbeidsplass. Praksis må være gjennomført i henhold til studiets rammer. Ved fravær som overstiger 10 %, må hele praksisperioden tas på nytt ved neste mulighet. Praksisperioden avsluttes med en obligatorisk praksisoppgave. Praksis gjennomføres i samme periode for alle studenter, da dette studiet har fast studieprogresjon.