Industrifagskolen, gear icon

Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Få kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

Studiested

Nettbasert med samlinger

Varighet

Modulbasert 1 år

Studiepoeng

30 (3×10)

Organisering

Nettbasert og deltid

Søknadsfrist

 • Obligatorisk forkurs: 15.01. 2023
 • Fleksibel digitalisert produksjon: 24.02.2023
 • Industriell intelligens: 07.08.2023
 • Tingenes internett og stordata: 06.11.2023

Oppstart

Uke 5 – obligatorisk forkurs. Deretter uke 11, 34, og 47

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Spisskompetanse innen digitalisert automasjon i produksjonsarbeid

 

Ønsker du lære mer om industriell digitalisert automasjon?

 

Denne utdanningen passer deg som er fagarbeider eller har jobbet lenge i produksjonen. Den passer for deg som ønsker en teknisk etterutdanning som kan kombineres med jobbe. Gjennom denne utdanningen vil du få kompetanse som gjør deg i stand til å delta i planlegging, kommunikasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift. Etter gjennomført utdanning skal du ha kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

I Industrifagskolen er det et obligatorisk forkurs, med oppstart uke 5/2023. Forkurset gir ikke studiepoeng, men arbeidsmengden tilsvarer 5 stp.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg! 

 

 

 

Gjennomføring

 

Obligatorisk forkurs

Oppstart: Uke 5, 2023

 • Kommunikasjon m/studieteknikk
 • Elektroteknikk
 • Mekanikk m/praktisk regning

 

 

 

Moduler

Modul 1: Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
Oppstart: Uke 11, 2023

 • DAK – 3D-modellering og konstruksjon
 • DAP – Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Industrielle robot- og Cobot-systemer
 • Produksjonslogistikk

Modul 2: Industriell intelligens (10 stp.)
Oppstart: Uke 34, 2023

 • Automatisering
  • Automasjonsprosesser
  • Programmering av PLS
 • Dokumentasjon
  • Dokumentasjon av industrielle styingssystemer
  • Standarder og normer

Modul 4: Tingenes internett og stordata (10 stp.)
Oppstart: Uke 47, 2023

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og- analyse

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.