gear icon

HMS-ledelse

Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Studiested

Gjøvik/Fjellregionen

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5 stp

Organisering

Nettbasert med samlinger

Studiet er gratis

Søknadsfrist

30.03. 2023

Oppstart

Uke 15, 2023

Korte og spissede utdanninger

Ta utdanning samtidig som du er i full jobb

Bli rustet i møte med ny teknologi

HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Fagskolen Innlandet tilbyr korte moduler som kan kombineres med jobb og utvides og bygges på etter eget ønske. Denne modulen går inn i Industri 5.0 – modulutdanninger for fremtidsrettet industri. 

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0
  • Sikkerhet og rolleavklaring i HMS arbeid
  • Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Bærekraft og samfunnsansvar

Du får kunnskap om HMS-lover og -forskrifter, ansvar og rolleavklaring, arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhetskrav, samt bærekraft og samfunnsansvar inn mot Industri 5.0.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen HMS-arbeid og -ledelse mot industri 5.0. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Kontaktperson i Fjellregionen: 

Kari Larsson Finstad
kari.larsson.finstad@tynset.kommune.no Tlf.: 45657486